Wyniki tych badań dają do myślenia. I, powiedzmy sobie szczerze, powinny zmusić do myślenia wszystkich użytkowników serwisów społecznościowych.

Naukowcy z Uniwersytetu w Vermont Bu Zhong i Marie Hardin odkryli, że ludzie z Facebooka są... płytcy. Rewelacje uczonych zostaną opublikowane w majowym wydaniu magazynu "Computers in Human Behavior", ale my już dziś uchylamy rąbka tajemnicy.

Raport naukowców to pierwszy tak obszerny dokument traktujący o cechach charakterologicznych i osobowościowych użytkowników social-media. Czujecie się urażeni? Obrażeni? Niepotrzebnie. Wszyscy jesteśmy tak samo unurzani w Facebooku, więc wyniki badań dotyczą każdego z nas, bez względu na pochodzenie, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Chociaż w tej materii doganiamy Zachód.

Bu Zhong i Marie Hardin badali związek pomiędzy korzystaniem z mediów społecznościowych a cechami osobowości, które psychologowie określili mianem "potrzeby poznania" (z ang. "need for cognition," czyli NFC). Jak wyjaśnia Bu Zhong, skala NFC jest wskaźnikiem analityczno-racjonalnego stylu myślenia. Upraszczając: NFC wyraża, czy myśli są głębokie, czy płytkie. Ci, którzy lubią wyzwania, mają wysoki wskaźnik NFC i, analogicznie - ci, którzy unikają umysłowych wyzwań, mają niski wskaźnik NFC.

Nadążacie? W 2010 roku naukowcy z Vermont przebadali 436 adeptów amerykańskich college'ów. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące wskaźnika NFC i wypełniali kwestionariusz dotyczący korzystania z serwisów społecznościowych. Biorąc pod uwagę popularność Facebooka w USA można założyć, że większość królików doświadczalnych korzystała w 2010 roku z największego serwisu społecznościowego.

Co się okazało? Osoby z wysokim wskaźnikiem NFC rzadziej korzystają z serwisów społecznościowych, podczas gdy ci z niskim - częściej. Jaki z tego morał? Myśli użytkowników Facebooka są płytkie. Nadto ci intensywniej myślący członkowie wirtualnej społeczności są mniej skorzy do dodawania nowych znajomych.

Idąc jeszcze dalej można dojść do wniosku, że im większe grono znajomych na Facebooku, tym użytkownik mniej rozgarnięty. Ale takiego wniosku wysnuwać nie będziemy. Nie wypada.